Kolem Chlumu

Dnešní tip na procházku okolím Chlumu není vhodný pro cestu s kočárkem. Skoro 5,5km dlouhá trasa má převýšení 164m. Začíná i končí pořádným kopcem z Pecihrádku na Bílé Hoře.

Podrobná trasa je na přiložené mapě. Vede klidnou krajinou na pomezí přírodního parku Horní Berounka. Dostatečně daleko od ruchu města, ale přitom hned vedle.

QR kód do mapy.cz
QR kód pro mapy.cz

My jsme se rozhodli začít na Pecihrádku na Bílé Hoře, ale výchozí bod může být i U sv. Jiří, v parku v Potoční ul. nebo v Újezdě. Cestu jsme tak začali strmým sestupem k lávce pro pěší přes řeku Berounku. U mostu hnízdí řada vodních ptáků a jsou tu k vidění i jiní živočichové. Na mostě jsou umístěné informační cedule o fauně, která je zde k vidění.

Za mostem jsme kopírovali trasu naučné stezky Údolím Berounky. Před podchodem pod novou železniční tratí na Prahu jsme se dali doleva a u následného turistického přístřešku doprava vstříc vrchu Chlum. Tady končí zpevněná asfaltová cesta a začíná klasická polňačka a lesní pěšina.

Výstup na Chlum touto cestou je poměrně strmý, hlavně v závěrečné fázi. Bohužel rozhledna byla uzavřená, a tak jsem zamířili dále. Po příjezdové cestě směrem k Újezdu, kde jsme odbočili na cyklostezku a přístupovou komunikaci k novému železničnímu tunelu.

Před podchodem pod tratí jsme si ještě udělali malou „zajížďku“ do parku v potoční ulici, který má členitý terén a je tam několik mostů a tunelů.

Pak už jsme zamířili opět na druhou stranu trati i řeky a po závěrečném výstupu, jsme se ocitli zpět ve výchozím bodě.

29 komentářů

  1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

  2. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

  3. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  4. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  5. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  6. Gate io سجل الآن واحصل على حزمة هدايا مبتدئ. سجل بنجاح واحصل على 5500 دولار. ادع مستخدمين جددًا لتلقي المزايا. شارك مع الأصدقاء 40٪ مكافآت وخصومات على رسوم المعالجة. أول إيداع واحصل على مكافآت 30 دولارًا. أول إيداع واحصل على مكافآت 30 دولارًا:

  7. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  8. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  9. I am currently writing a paper and a bug appeared in the paper. I found what I wanted from your article. Thank you very much. Your article gave me a lot of inspiration. But hope you can explain your point in more detail because I have some questions, thank you. 20bet

  10. I am currently writing a paper and a bug appeared in the paper. I found what I wanted from your article. Thank you very much. Your article gave me a lot of inspiration. But hope you can explain your point in more detail because I have some questions, thank you. 20bet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Skip to content