Řetězce „natvrdo“ vložené do zdrojového kódu šablony je třeba zaregistrovat k překladu pomocí funkce ve functions.php.

Registrace řetězce

Aby Polylang o řetězci věděl, musí se zaregistrovat v souboru functions.php


pll_register_string( $name, $string, $group, $multiline );

‘$name’ => (required) name provided for sorting convenience (ex: ‘myplugin’)
‘$string’ => (required) the string to translate
‘$group’ => (optional) the group in which the string is registered, defaults to ‘polylang’
‘$multiline’ => (optional) if set to true, the translation text field will be multiline, defaults to false

Použití řetězce v šabloně

$string je ve skutečnosti název proměnné nikoli onen konkrétní řetězec. Ten se vkládá až v administraci v menu v záložce „Strings translation“.

pll__( $string );
pll_e( $string );