Webové stránky za super cenu

Časově limitovaná nabídka webových stránek v rámci uceleného balíčku.

Balíček obsahuje:

10 500,- Kč
vč. DPH

Zavolejte nebo napište

Proč mít vlastní webové stránky?

V současné době mít své vlastní webové stránky je „jasná věc“. Kromě vlastní prezentace tím ukazujete svoji profesionalitu.

Nemusíte mít na webu obrovské množství informací, ale je třeba mít přehledně prezentované ty nejdůležitější informace o firmě.

Dohledatelnost

Jste vidět, zákazníci vás snadno najdou. Řada lidí hledá řemeslníka na internetu. Ano, mezi starousedlíky funguje převážně klasické ústní doporučení. Většina lidí však dnes už hledá častěji informace a reference na internetu.

Samozřejmě opravit nebo zrevidovat kotel je třeba na místě. Virtuální rohlík z pekárny také nebude to pravé. Ale internet je nejrychlejší cestou jak zjistit otevírací hodiny, kontakt na topenáře nebo instalatéry. A tady máte šanci zabodovat!

Jste na trhu 24 hodin denně

I když spíte, webové stránky jako váš neúnavný obchodní zástupce, stále „loví“ potenciální zákazníky. Když bude kdokoli hledat řemeslníka třeba o půlnoci – může vás najít!

Bonusové služby

Prostřednictvím webových stránek můžete svým zákazníkům nabídnout bonusové služby. Stažení uživatelského manuálu, odpovědi na nejčastější otázky apod. Můžete tím zaujmout i zákazníky konkurence a udělat z nich své zákazníky!

Dostupnost

Prostřednictvím intuitivního kontaktního formuláře se na vás mohou zákazníci obrátit, i  když zrovna nemůžete vzít telefon nebo odpovídat na emaily.

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.