Richard Polák logo

Blíží se 25. květen – datum, kdy vyjde očekávaný WordPress 6.0. S tím je spojená řada rizik. Pojďme se podívat na to, jak jim předejít.

Trocha teorie

Existuje něco jako SemVer. Je to specifikace, která se snaží sjednotit způsob verzování softwaru. Říkáme, že dodržujeme sémantické verzování. Například současná verze Wordpresu je 5.9.3. Co ta čísla znamenají? Vše bude jasnější, když si ukážeme schéma:

major . minor . patch

Patch

Vezměme to odzadu. Poslední číslo značí patch. Tyto aktualizace vycházejí, jako opravy chyb. Nic nemění, jen opravu. Jsou bezpečné a v prostředí WordPressu, je můžeme nechat automatizované.

Minor

Minor aktualizace už přináší změny funkcionalit. Může staré a nepotřebné funkcionality odebrat. A také může přidávat funkcionality nové. Ty ale musejí být zpětně kompatibilní.

Tyto aktualizace už mohou mít vliv na funkčnost webu. Například na součinnost s nějakým pluginem, šablonou nebo i v případě, že máte nějaké uživatelské úpravy. Tyto aktualizace už je lepší provádět ručně po zvážení.

Major

Major verze je trochu průšvih – samozřejmě je dobře, že autoři aktualizace vydávají, ale tady je na místě velká opatrnost.

Major verze přináší zásadní změny. Odstraňuje, přidává, mění funkcionality a tyto změny nemusejí být zpětně kompatibilní. Tato aktualizace má zásadní vliv na všechny komponenty jako jsou pluginy, šablony apod.

WordPress 6.0

Jak jsme si řekli výše, WordPress 6.0 je major aktualizace, která zásadně změní celou řadu věcí. Může ovlivnit funkcionalitu všech pluginů, šablon, všech vašich custom úprav. Zkrátka může znamenat pohromu pro celý web. Jak tomu zamezit?

Automatické aktualizace

WordPress je implicitně nastaven tak, že přijímá důležité aktualizace – minorpatch. Pokud jste nic neměnili, aktualizaci na 6.0 tedy sám neprovede.

Pozor ovšem také na aktualizace šablony a zejména pluginů. I zde doporučuji dočasně aktualizace vypnout. Nové verze totiž budou reflektovat změny v samotném WordPressu a nemusely by být kompatibilní s vaší starší verzí.

Jak vypnout automatické aktualizace

Pomocí pluginu

Existuje celá řada pluginů. Jedním z nich je i Easy Updates Manager. Jeho ovládání je velmi jednoduché i pro běžného uživatele.

Bez pluginu

Vypnutí aktualizací bez pluginu vyžaduje editaci souboru wp-config.php v hlavním adresáři webu. Ale nebojte, nejde o nic složitého. Stačí na konec souboru přidat následující řádek:

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Do souboru functions.php aktuální šablony je třeba přidat tyto řádky:

add_filter('auto_update_plugin', '__return_true');
add_filter('auto_update_theme', '__return_true');

Tím vypneme aktualizace pluginů a šablon.

Co to vlastně znamená?

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Tento řádek vypíná veškeré automatické aktualizace samotného WordPressu.

add_filter('auto_update_plugin', '__return_true');

Tento řádek vypíná aktualizace pluginů

add_filter('auto_update_theme', '__return_true');

A tento řádek vypíná aktualizace šablon.

V tuto chvíli se na webu nebudou provádět žádné automatické aktualizace. Vše je třeba aktualizovat ručně.

A co dál?

Dál nemusíte dělat nic. Můžete nechat automatické aktualizace stále vypnuté a provádět je ručně. To je nejbezpečnější.

Ale jakmile budete mít přechod na WordPress 6 bezpečně za sebou, můžete se odstraněním vložených řádků vrátit do původního stavu nastavení aktualizací.

Důležitá poznámka

Vždycky si před jakýmkoli takovým zásahem do webu udělejte zálohu!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × one =

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Skip to content