Richard Polák logo

Dnešní tip na procházku a je v blízkosti obce Česká Bříza na severním Plzeňsku kolem rybníčků a pramene Kvočna.

Celé území je protnuto řadou cesta, cestiček a pěšin a je možné si vytvořit v podstatě jakkoli dlouhou a náročnou procházku podle vlastních potřeb. Je tu také ideální místo pro sportování – běh, cyklistiku.

qr kód trasy pro mapy.cz
QR kód pro mapy.cz

Naše trasa začíná u mostu přes říčku Třemošnou, kde je možné nechat auto. Vydali jsme se jedinou cestou, která z toho místa vede do celkem velkého stoupání. V podstatě skoro celá porce 80 výškových metrů, kterou za cestu nastoupáme je právě hned tady na začátku na prvních ca. 350 metrech. Cesta vede podél listnatých stromů, takže teď na přelomu února a března se jde celou dobu na Slunci a při chůzi do takového kopce, to bylo na triko.

Po dobytí vrcholu kopce se cesta uzavře do lesa a na řadu přišla zimní bunda a čepice. Po celou dobu bylo třeba si dávat pozor na kobylince na cestě, kterých bylo opravdu hodně. Na některých místech bylo bláto přes celou cestu, a tak jsme museli jít po okraji, kde bylo zase třeba si dát pozor na psí exkrementy. Ale nebylo to tak hrozné, jak by se mohlo zdát, rozhodně není třeba jít s hlavou skloněnou a klidně se můžete kochat okolními lesy.

Druhá polovina cesty je o něco zajímavější, mezi body3 a 4 na mapce se cesta láme a od této chvíle už jdeme jen a jen z kopce. Nejprve opět z docela prudkého, pod nímž udělá cesta otočku o 180 stupňů. Dále jdeme pozvolným klesáním kolem Bílého potoka, tato část je opravdu moc hezká.

Po chvíli dojdeme k přístřešku , kde kromě možnosti sednout si a odpočinout je i pramen Kvočna, kde je možné se napít. U pramene je několik hrnečků, ale vzhledem k současné situaci jsme je pochopitelně nepoužili. Zde se také napojujeme na Naučnou stezku okolo břehů.

Cesta pokračuje opět na Slunci k většímu z rybníků, kde najdeme další možnost k odpočinku. Na protějším břehu se tyčí skalní věž Vodní skála, kde je možné vyzkoušet své lezecké schopnosti (Vodní skála – Český horolezecký svaz – ČHS (horosvaz.cz). Poté už se vydáme podél říčky Třemošná chatovou osadou zpět do výchozího místa k autu.

Cesta je díky prudšímu stoupání a klesání trochu náročnější, ale i tak by se dala absolvovat s kočárkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × four =

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

Skip to content