Z Božkova do Božkova

Procházka v Plzni – tuto neděli jsme se vydali na krátkou procházku podél řeky Úslavy. Nebylo sice tak hezky, jako o den dříve, ale v sobotu jsme bohužel čas neměli. I tak to byla procházka příjemná. I když trochu mrazivá, rukavice se hodily.

Přesná trasa je na přiložené mapce. my jsme ji absolvovali obráceně. Vyrazili jsme od lobezského mostu/jezu po levém břehu řeky a přes Božkovský ostrov a náměstí jsme po pravém břehu vrátili zpět.

Cesta vede povětšinou po vyasfaltované cestě a jde ji tak bez problémů absolvovat i kočárkem. Pouze z Božkova podél Božkovského potoka k lobezské střelnici se jde po „polňačce“.

Tím, že trasa vede podél řeky, je rovinatá. Pouze při odbočce do ulice Na vyhlídce je třeba vystoupat 17 výškových metrů, které cestou po ulici Sušická opět vytratíme.

QR kód pro načtení do mapy.cz

Nám procházka zabrala dvě hodiny, jelikož jsme šli s dětmi, a tak jsme se různě zastavovali a hlavně v Božkovském parku bylo třeba vyzkoušet místní hřiště.

Trasu je možné prodloužit na obě strany. Jak směrem k silničnímu mostu na Rokycanské třídě nebo až ke sportovnímu areálu Na Lopatárně, tak i směrem do Koterova.

Toto je první procházka v Plzni, další náměty budou následovat 🙂

Procházka v Plzni - Pohled od lobezského jezu směrem ke střelnici
Pohled od lobezského jezu směrem ke střelnici
Procházka v Plzni - Most u střelnice
Most u střelnice
Procházka v Plzni - Řeka Úslava z mostu na Božkovský ostrov
Řeka Úslava z mostu na Božkovský ostrov
Procházka v Plzni - Božkovský ostrov
Božkovský ostrov
Procházka v Plzni - Cesta kolem Božkovského potoka
Cesta kolem Božkovského potoka
Procházka v Plzni - Pohled směrem od střelnice do Lobez
Pohled směrem od střelnice do Lobez

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one + 11 =

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.