Tvorba webových stránek pro vaše podnikání a vaše koníčky.

WEBOVÉ STRÁNKY | GRAFICKÝ DESIGN
stačí jen kliknout...

Služby

Co Vám můžeme nabídnout?

Nejlevnější webové stránky!

Časově omezená nabídka webových stránek v rámci uceleného balíčku. Kromě webu a všeho potřebného jsou v ceně také vizitky a letáky A5!

Tvorba webových stránek

Vytvoříme Vám kvalitní webové stránky s originálním designem. Samozřejmostí je responzivita, SEO optimalizace a zabezpečení.

Správa webových stránek

Aktualizace, zabezpečení, zálohování... tyto starosti přenechte nám a budete mít jistotu, že Váš web je vždy dostupný, aktuální a dobře zabezpečený.

Webová pohotovost

Něco se pokazilo? Máte problém s webem? Nefunguje, potřebujete něco opravit nebo upravit? Zavolejte nebo napište a zkusíme s tím hned něco udělat.

Grafický design

Navrhneme pro Vás kompletní firemní identitu. Loga, vizitky, letáky, bannery a další.

Portfolio

Okresní fotbalový svaz Plzeň-město

Pobočný spolek Fotbalové asociace ČR

NP Wood

Výrobní firma

Bc. Milan Matějka

Autorizovaný technik

Carliner Trade s.r.o.

Obchodní společnost

Grafický design

Logo OFS Plzeň-město
Úprava znaku pobočného spolku FAČR

Úprava znaku

Původní znak byl barevně nevýrazný. Proto jsem upravil barvy tak, aby odpovídaly oficiálním barvám města Plzně. Změnil jsem způsob vyobrazení fotbalového míče, aby nepůsobil příliš fádně.
Logo Milan Matějka
Bc. Milan Matějka - autorizovaný technik

Tvorba loga

Zadáním bylo, že logo musí spojovat se stavebnictvím, zároveň však musí odkazovat na nestavební odborné činnosti související s výstavbou - např. na projekční služby.
Logo Carliner Trade
Logo obchodní společnosti.

Vytvoření loga

Vytvoření loga obchodní společnosti bez bližšího zadání.
Logo Team JRT Sports
Sportovní spolek

Vytvoření nového loga

Toto logo jsem vytvořil jako podporu sportovního spolku, který pořádá pohybové aktivity pro děti v Plzni. Kromě odkazu na fotbalovou tématiku je do loga otisknuta myšlenka hodnot a cílů spolku. Logo zatím nemá barevnou variantu.
Logo NP Wood
Úprava zakoupeného loga.

Úprava loga.

Zadavatel měj jasnou představu o vzhledu loga, proto bylo zakoupeno hotové řešení. Z mé strany došlo k nahrazení defaultních textů a jejich proporcionálního začlenění do loga.

Kontakty

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.