Tvořím webové  stránky pro vaše podnikání i vaše koníčky

Richard Polák

Co nabízím

Tvorba webových stránek

Vytvořím pro vás malou webovou vizitku
nebo velký informační portál. Responzivní design, zabezpečení webu, cookie lišta v souladu s platnou legislativou jsou samořejmostí.

Správa webu

zazálohovat
nainstalovat aktualizace
upravit cosi tůhle a támhle
pročistit, opravit, dodělat, smazat
zkrátka vše, co je okolo webu potřeba

B2B spolupráce

Pojďme do toho spolu.
Dlouhodobá spolupráce nebo jen malý „štěk“, moje know-how je vám k dispozici.

Weby pro fotbalové kluby

Jako dlouholetý klubový funkcionář i funkcionář okresního fotbalového svazu Plzeň-město znám problematiku klubového webu z obou stran. A také vím, jak jsou na tom klubové finance 😉

Proč si vybrat právě mě?

Strašně mě to baví! Líbí se mi, jak na prázdném monitoru začne postupně přibývat a růst nový web, někdy je to díky vizuálnímu editoru hned vidět, jindy musí mít člověk při kódování představivost a na výsledek si počkat.

Do webů vkládám úplně všechno své know-how. Zdaleka nejde jen o znalost programování, kódování a vůbec tvorby webů. Díky svým bohatým životním zkušenostem a rozhledu se dobře orientuji v širokém spektru různých oblastí a umím dobře pochopit potřeby toho kterého konkrétního oboru.

Nemám rád nedokonalost a nesnáším šlendrián. Jsem sám sobě největším bičem a nedovolím si odbýt byť sebemenší část vašeho webu.

Nejsem „turbo“ tvůrce, nad vaším webem se zamyslím, abych zvolil to opravdu nejvhodnější řešení vám přesně na míru. A aby byl web připraven i do pro budoucí potřeby.

Za svými weby si stojím a neopouštím je ani po dokončení. První rok vám s jejich údržbou zdarma pomůžu. Budu se starat o aktualizace, zálohování a vůbec o takové to provozní promazání stroje, aby vše fungovalo jak má.

ja-starwars-1-800-min

Moje práce

Logo Carilner Trade s.r.o.
Logo NP Wood
Logo Team JRT Sports

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.