Profilová fotka

Tvořím webové stránky pro vaše podnikání a vaše koníčky.

Co nabízím

Tvorba webových stránek

Vytvořím Vám kvalitní webové stránky s originálním designem. Samozřejmostí je responzivita, SEO optimalizace a zabezpečení.

Správa webových stránek

Aktualizace, zabezpečení, zálohování... tyto starosti přenechte mě a budete mít jistotu, že Váš web je vždy dostupný, aktuální a dobře zabezpečený.

B2B spolupráce

Tvoříte webové stránky, ale nemáte v malíku všechny funkcionality a finesy?

Nabízím doprogramování různých funkcionalit na bázi JS, popř. PHP. Od vizuálních efektů po inteligentní formuláře.

Moje práce

Web okresního fotbalového svazu Plzeň-město

Web pro pobočný spolek Fotbalové asociace ČR jsem začal tvořit na jaře 2021.

Jako aktivní člen FAČR a člen revizní komise OFS Plzeň-město je pro mě tento web do značné míry zájmovou činností.

Web kontinuálně přetvářím podle aktuálních potřeb a poznatků z provozu a zároveň se starám o jeho obsah.

Není použita žádná šablona vzhledu, web je tvořen na míru v builderu Elementor.

Speciálně pro tento web jsem vyvinul plugin pro sestavování tabulek z výsledků utkání a plugin pro vkládání fotogalerií ze stránek rajce.net

web Obchodní společnsti

Společnosti Carliner Trade s.r.o. se zabývá prodejem ready-made společností a zakládáním společností na klíč.

Pro tento web jsem vytvořil plugin pro napojení na systém ARES pro  ověřování existence společností a vhodnosti zvoleného názvu.

Součástí webu je také interaktivní formulář, který aktivně přepočítává cenu podle zvolených kritérií. To je řešeno vlastním skriptem bez použití pluginu.

NP Wood - petr votýpka

Petr Votýpka tvoří fantastické stavby ze dřeva. Zahradní pergoly, stání pro auta, dřevěné terasy, ale i dětská hřiště a dětské zahradní sestavy pro Vaše ratolesti.

Web je velmi jednoduchý, jeho cílem je především poskytnou návštěvníkům kontaktní údaje a umožnit jim zaslat jednoduchý dotaz nebo poptávku.

Součástí je také obsáhlá fotogalerie již realizovaných projektů.

Petr je kamarád z dřívějšího společného zaměstnání a jeho služby mohu opravdu s čistým svědomím plně doporučit.

Milan Matějka - technický dozor investora

Milan má mnohaleté zahraniční zkušenosti a v současné době nabízí služby jako technický dozor investora, zpracování projektů staveb a interiérů ve všech stupních projektové dokumentace, dále služby stavbyvedoucího a poskytuje též konzultace a poradentství.

Web opět není příliš složitý a jeho cílem je zejména seznámit návštěvníky s nabízenými službami a umožnit jim jednoduchý kontakt.

Další projekty

Webové stránky dělám od roku 1999, takže řada těchto projektů již skončila, tady je zlomek alespoň dobových screenshotů.

Loga a další grafické práce

Logo OFS Plzeň-město
Úprava znaku pobočného spolku FAČR

Úprava znaku

Původní znak byl barevně nevýrazný. Proto jsem upravil barvy tak, aby odpovídaly oficiálním barvám města Plzně. Změnil jsem způsob vyobrazení fotbalového míče, aby nepůsobil příliš fádně.
Logo Milan Matějka
Bc. Milan Matějka - autorizovaný technik

Tvorba loga

Zadáním bylo, že logo musí spojovat se stavebnictvím, zároveň však musí odkazovat na nestavební odborné činnosti související s výstavbou - např. na projekční služby.
Logo Carliner Trade
Logo obchodní společnosti.

Vytvoření loga

Vytvoření loga obchodní společnosti bez bližšího zadání.
Logo Team JRT Sports
Sportovní spolek

Vytvoření nového loga

Toto logo jsem vytvořil jako podporu sportovního spolku, který pořádá pohybové aktivity pro děti v Plzni. Kromě odkazu na fotbalovou tématiku je do loga otisknuta myšlenka hodnot a cílů spolku. Logo zatím nemá barevnou variantu.
Logo NP Wood
Úprava zakoupeného loga.

Úprava loga.

Zadavatel měj jasnou představu o vzhledu loga, proto bylo zakoupeno hotové řešení. Z mé strany došlo k nahrazení defaultních textů a jejich proporcionálního začlenění do loga.
Tvorba piktogramů.

Tvorba piktogramů.

Piktogramy mají symbolizovat poskytované služby v oblasti fotografie.

Kontakty

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování odpovědi na položený dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese provozovny správce (Richard Polák, Příčná 593, 330 08 Zruč-Senec, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.